Developer

rebustav_stavebni

Společnost Rebu-stav s.r.o. byla založena v roce 2009 coby rodinná firma specializující se na zateplování, opravy a sanace budov ať již bytového, administrativního či průmyslového charakteru. S ohledem na skutečnost, že jednatelé společnosti vycházeli ze zkušeností načerpaných u předchozích zaměstnavatelů i z vlastních podnikatelských aktivit, přesunulo se hlavní těžiště obchodních i výrobních aktivit do segmentu oprav zejména bytových domů.

Naše motto: RADĚJI MÉNĚ A PRECIZNĚ, NEŽ VÍCE, ALE NEKVALITNĚ !!!

Společnost se zaměřuje na provádění revitalizací bytových domů převážně v lokalitě hlavního města Prahy a středních Čech, kde od svého založení každoročně dosahuje dynamických nárůstů objemu prací. S rostoucím objemem prací šla ruku v ruce i potřeba personálně doplnit zpočátku nepočetný tým pracovníků tak, aby byl nejen schopen v odpovídající kvalitě a termínech realizaci provést, ale i marketingově propagovat společnost a obchodně působit na budoucí objednatele s cílem zajistit společnosti dostatečný počet zakázek k realizaci.

Zakázky jsme schopni a ochotni realizovat tzv. "na klíč" - pohodově pro investora.
Rebu-stav s.r.o. disponuje dostatečným personálním a technickým zázemím i vybavením.
Současný tým sestávající z dělníků, mistrů, stavbyvedoucích, rozpočtářů, obchodníků a v neposlední řadě manažerů společnosti vychází z různorodého spektra zaměstnanců společností, které se dlouhou dobu zabývají revitalizacemi bytových domů, čímž můžeme investorům garantovat dostatečnou odbornost a fundovanost našich pracovníků.
Jsme flexibilní, pohodoví, nekonfliktní a levní, tak proč nás nezkusíte ?!

Tým Rebustav