Kolodějský kostel

Kolodějský kostelKostel Povýšení svatého Kříže v Praze-Kolodějích byl vystavěn v roce 1806. Celková rekonstrukce kostela římskokatolické církve, který je chráněn jako kulturní památka, byla provedena v letech 2002–2003.


Vznik kolodějského kostela souvisí se zánikem kostela sv. Bartoloměje v Újezdě nad Lesy. Újezd totiž po třicetileté válce na 140 let zcela zpustl a pak byl jen pomalu osídlován. Tamní kostel tak byl v roce 1806 srovnán se zemí a materiál z něj byl použit na stavbu kolodějského kostela. Do Koloděj při tom byl z Újezda převezen obraz sv. Bartoloměje a tři zvony. Jeden z nich, pocházející z roku 1486, je zde dosud.


Kolodějský kostel je jednoduchou klasicistní stavbou z let 1806 až 1807 s rovným stropem a presbytářem, zakončenou valbovou střechou s polygonální věžičkou.


Jak připomíná pamětní deska na kostele, před husitskými válkami byly v obvodu nynější kolodějské farnosti mimo újezdskou farnost ještě dvě fary s dnes již zaniklými osadami: Litožnice a Lhotka nad Úvaly.